Rapport: EU:s lagar måste bli bättre för företagen

Press quote (Svenskt Naringsliv)
11 April 2024

En rapport som tagits fram av tankesmedjan Centre for European Reform, CER, visar att EU kan göra mycket mer för att lindra regelbördan för företagen. En central del av kritiken är att EU-kommissionen under ordföranden Ursula von der Leyen har klubbat igenom för många lagar och regler för snabbt och utan tillräcklig genomlysning och förankring.

– Det är inte nödvändigtvis alltid den bästa vägen att införa nya lagar, ibland kan det motsatta vara att föredra. Men politiker får bara rubriker när de klubbar igenom nya lagar, inte när de förenklar eller ta bort lagar, vilket kan förklara en del. EU borde fokusera på att reglera mindre men bättre. Bra lagstiftning tar tid att genomföra och kräver resurser, säger rapportförfattaren Zach Meyers från CER.

Zach Meyers målar upp en bild av att EU-kommissionen inte haft en lätt situation under den nuvarande mandatperioden med pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och stigande inflation. Det har skapat ett tryck att leverera politiska initiativ vilket gjort att kvaliteten på lagstiftningen försämrats